even geduld
even geduld

Disclaimer

Cookies
Bij internetbezoek plaatst Norenca N.V. cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als U naar de site van Norenca surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Copyright Norenca N.V.
Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken uit http://www.norenca.be/ mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij Norenca N.V. hiervoor de reproductierechten heeft verleend.

Verantwoordelijkheid
Norenca N.V. stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Norenca N.V. aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Norenca N.V.